Regionalt utviklingsprogram for Rogaland
Gjennomføring av utviklingsprosjekt
LeftImage Divider1 Logg på Divider2 Skriv ut side Divider3
Du er ikke innlogget
 
Hopp over navigasjonskoblinger

 Velkommen til Websøknad!


Denne ordningen er avviklet, se våre nye søknadsordninger her

Prosjekter som har mottatt støtte gjennom RUM og ikke er ferdigstilt skal fortsatt rapportere og anmode om utbetaling gjennom webprotalen for ordningen.

Såkalte videreføringsprosjekter, som i RUM automatisk ble overført til neste års søknadsbehandling og gitt prioritet, vil ikke bli videreført. Såfremt prosjektet fortsettes og ønsker støtte fra fylkeskommunen må det søkes om støtte fra den for prosjektet relevante tilskuddsordning for det pågjeldende år. Prosjekter som er innvilget midler fram til 2020 skal rapportere her.

Frist for statusrapport er 15. april og 15. september.

Sluttrapport må også legges inn her i weben.

 

 

Logg på websøknad for Rogaland fylkeskommune
>

Tast inn brukernavn og passord for å logge på.
Brukernavn:  Husk brukernavn
Passord:  Husk passord
Logg inn automatisk